Welke schapen zijn er eigenlijk gevoelig voor kopervergiftiging?

Texelaars, Suffolks en kruisingen daarvan zijn uitstekende koperbenutters en hebben daarom niet veel koper in het rantsoen nodig. Een overschot van koper in het voer kan al snel tot een vergiftiging leiden. Het overschot aan koper dat via het voer wordt opgenomen, wordt door het schaap opgeslagen in zijn lever. Bij een duidelijke koperstapeling kan in stresssituaties koper vrijkomen en in de bloedbaan terechtkomen, met bloedafbraak als gevolg.
 
Symptomen van kopervergiftiging zijn: stoppen met eten, gele slijmvliezen en donkere urine.
Meestal zijn de betroffen dieren lusteloos en ze kunnen overgevoelig zijn voor zonlicht.
 
Rassen die het aangeboden koper in het rantsoen minder benutten (en dus minder kopergevoelig zijn) zijn Het Drents Heideschaap, het Fins Landschaap, Scottish Blackface en Duitse Heideschapen en kruisingen hiervan.