Kunnen schapen ook last krijgen van pensverzuring?

Jazeker, en dat kan leiden tot een ernstige gezondheidsproblemen.
Pensverzuring wordt meestal veroorzaakt door een snelle overgang naar een grote hoeveelheid makkelijk verteerbare koolhydraten, zonder dat het verteringssysteem hieraan gewend is. De pens maakt hierdoor extra veel melkzuur aan waardoor de pH waarde daalt en de pensflora schade oploopt.
Schapen met pensverzuring vertonen vaak verschijnselen van sufheid, tandenknarsen, stijve en trage gang, hoefbevangenheid en stinkende diarree.
Ter behandeling wordt door dierenartsen soms geprobeerd om pensvloeistof toe te dienen met een juist pH waarde. Daarnaast is het belangrijk om het schaap veel vezelrijk ruwvoer te geven om de pensfunctie te herstellen. Dit kan echter weken duren.
 
Ter preventie dient men ervoor te zorgen, dat de totale hoeveelheid krachtvoer in het rantsoen niet te hoog is, niet ineens wordt overgegaan op ander soort kracht- of bijvoer (zoals bijv. aardappelen of bieten)  en dat de hoeveelheid kracht- of bijvoer niet te snel wordt verhoogd. Kwaliteitsvol en structuurhoudend ruwvoer moet altijd voldoende ter beschikking staan.