Soms zie ik schapen geknield eten, waarom doen ze dat?

Veelal hebben de betreffende schapen last van pijnlijke hoefjes door rotkreupel.
Rotkreupel is een stinkende ontsteking van de klauwtjes die door een samenwerking van twee bacteriën (Bacteroides Nodosus(rotkreupelbacil) en Fusobacterium Necrophorum) ontstaat.  
Fusobacterium necrophorum, welke aanwezig is in de darmen en in de mest van schapen,  nesteld  zich allereerst in de huid van de tussenklauwspleet en geeft de Dichelobacter nodosus bacterie de gelegenheid om de klauw binnen te dringen en een infectie te veroorzaken.
Door de pijnlijke ontsteking kunnen de betroffen dieren moeilijk lopen en zitten ze vaak op de knieën te eten.
Rotkreupel is overigens zeer besmettelijk en de andere schapen in dezelfde weide kunnen het dus ook krijgen.

Om dit probleem te voorkomen is het belangrijk om op hygiëne van de hoeven en de stalling te letten. Nieuw ingekochte schapen dienen liefst even in quarantaine te worden gezet en hun hoefjes te worden ontsmet. 
Wanneer er toch rotkreupel optreed is het belangrijk de dieren te behandelen met voetenbaden (zinksulfaat of formaline). Bij sterke besmetting is het raadzaam om tevens de dierenarts in te schakelen voor een antibiotica behandeling. Volgens de laatste inzichten wordt het afgeraden om klauwen preventief te bekappen. Méér informatie over het voorkomen en behandelen van rotkreupel kunt u vinden op www.rotkreupel.nl.
 
Via een juiste voeding kan een sneller herstel worden ondersteund. Onze brokken en muesli bevatten namelijk naast vitaminen en mineralen ook toegevoegde biotine. Biotine ondersteunt sterke en gezonde hoeven.