Mijn schaap heeft traanstrepen, wat is er mis?

Wanneer  schapen en/of lammeren traanstrepen hebben kan dat duiden op een cobaltgebrek. Vaak hebben de dieren dan ook last van een dikke kop. Meestal wordt dit veroorzaakt door een te kale weide. De dieren zie je dan ook vaak met hun kop door het gaas heen, op zoek naar gras buiten de eigen kale weide.
Kobalt is belangrijk voor de aanmaak van vitamine B12, en door kobaltgebrek (en daaruit volgend gebrek aan aanmaak van vit. B12) kunnen lammeren groeiachterstanden oplopen.
 
Belangrijk is het daarom om te zorgen voor voldoende gras (of aanvulling met ruwvoer in geval van kale weides). Door het voeren van ca. 2 ons HAVENS Schapen-Fok-Korrel per dag wordt bovendien de behoefte aan benodigde voedingsstoffen goed afgedekt.