Schapen en Geiten

Veel gestelde vragen


 1. Wat zijn E-nummers en worden deze gebruikt in HAVENS voeders?
 2. Schapenvoer: wel of geen koper?
 3. Welke schapen zijn er eigenlijk gevoelig voor kopervergiftiging?
 4. Kunnen schapen ook last krijgen van pensverzuring?
 5. Mijn schaap heeft traanstrepen, wat is er mis?
 6. Hoe voorkom ik slokdarmverstopping?
 7. Soms zie ik schapen “geknield” eten, waarom doen ze dat?
 8. Wat is er zo belangrijk aan een juiste Calcium-Fosfor verhouding?
 9. Is het verstandig bietenpulp bij te voeren? Is de Ca/P verhouding dan wel goed?
 10. Wat is biest?
 11. Waarom is structuurrijke voeding zo belangrijk bij de jonge dieren?
 12. Mijn schapen hebben last van een “vuil achterwerk”, heeft dat met het krachtvoer te maken?
 13. Mijn schaap herkauwt te weinig, is er iets mis met het rantsoen?

Wat zijn E-nummers en worden deze gebruikt in HAVENS voeders?

Levensmiddelen en voer zijn niet oneindig lang houdbaar. Door lang bewaren kunnen bepaalde eigenschappen zoals geur, kleur, smaak, structuur of uiterlijk verloren gaan. Om dit tegen te gaan en de houdbaarheid (van 9 maanden) en kwaliteit van onze voeders te waarborgen gebruiken wij standaard enkele zogenaamde E-nummers. Ook gebruiken we extra Vitamine E; dat is ook een natuurlijke ‘antioxidant’.
 
E-nummers zijn door de Europese Unie goedgekeurde hulpstoffen (additieven) welke uitgebreid wetenschappelijk zijn getest en veilig zijn bevonden voor de vastgestelde toepassingen. Dit nummer is dus feitelijk een soort kwaliteitskenmerk voor het additief; het geeft aan dat de betreffende stof goed is onderzocht in de gebruikte toepassing.
Zie ook de website van Food-Info.net (een initiatief van Wageningen Universiteit) voor meer informatie.
Deze conserveringsmiddelen zorgen ervoor de dat het voer minimaal 9 maanden goed blijft (mits goed en droog opgeslagen) en ook dat de aanwezige vetten (uit bijv. olie) goed blijven.
^ Terug naar het begin van deze pagina.

Schapenvoer: wel of geen koper?

Verschillende schapenrassen (bijv. Texelaars en kruisingen daarvan) hebben niet veel koper nodig en kunnen gemakkelijk kopervergiftiging oplopen wat schadelijk is voor de gezondheid.
Daarom bevatten alle HAVENS schapenvoeders géén toegevoegde koper. Het geiten- en rundveevoer bevat wel toegevoegde koper en is daarom niet geschikt voor kopergevoelige schapenrassen.

^ Terug naar het begin van deze pagina.

Welke schapen zijn er eigenlijk gevoelig voor kopervergiftiging?

Texelaars, Suffolks en kruisingen daarvan zijn uitstekende koperbenutters en hebben daarom niet veel koper in het rantsoen nodig. Een overschot van koper in het voer kan al snel tot een vergiftiging leiden. Het overschot aan koper dat via het voer wordt opgenomen, wordt door het schaap opgeslagen in zijn lever. Bij een duidelijke koperstapeling kan in stresssituaties koper vrijkomen en in de bloedbaan terechtkomen, met bloedafbraak als gevolg.
 
Symptomen van kopervergiftiging zijn: stoppen met eten, gele slijmvliezen en donkere urine.
Meestal zijn de betroffen dieren lusteloos en ze kunnen overgevoelig zijn voor zonlicht.
 
Rassen die het aangeboden koper in het rantsoen minder benutten (en dus minder kopergevoelig zijn) zijn Het Drents Heideschaap, het Fins Landschaap, Scottish Blackface en Duitse Heideschapen en kruisingen hiervan.
^ Terug naar het begin van deze pagina.

Kunnen schapen ook last krijgen van pensverzuring?

Jazeker, en dat kan leiden tot een ernstige gezondheidsproblemen.
Pensverzuring wordt meestal veroorzaakt door een snelle overgang naar een grote hoeveelheid makkelijk verteerbare koolhydraten, zonder dat het verteringssysteem hieraan gewend is. De pens maakt hierdoor extra veel melkzuur aan waardoor de pH waarde daalt en de pensflora schade oploopt.
Schapen met pensverzuring vertonen vaak verschijnselen van sufheid, tandenknarsen, stijve en trage gang, hoefbevangenheid en stinkende diarree.
Ter behandeling wordt door dierenartsen soms geprobeerd om pensvloeistof toe te dienen met een juist pH waarde. Daarnaast is het belangrijk om het schaap veel vezelrijk ruwvoer te geven om de pensfunctie te herstellen. Dit kan echter weken duren.
 
Ter preventie dient men ervoor te zorgen, dat de totale hoeveelheid krachtvoer in het rantsoen niet te hoog is, niet ineens wordt overgegaan op ander soort kracht- of bijvoer (zoals bijv. aardappelen of bieten)  en dat de hoeveelheid kracht- of bijvoer niet te snel wordt verhoogd. Kwaliteitsvol en structuurhoudend ruwvoer moet altijd voldoende ter beschikking staan.
^ Terug naar het begin van deze pagina.

Mijn schaap heeft traanstrepen, wat is er mis?

Wanneer  schapen en/of lammeren traanstrepen hebben kan dat duiden op een cobaltgebrek. Vaak hebben de dieren dan ook last van een dikke kop. Meestal wordt dit veroorzaakt door een te kale weide. De dieren zie je dan ook vaak met hun kop door het gaas heen, op zoek naar gras buiten de eigen kale weide.
Kobalt is belangrijk voor de aanmaak van vitamine B12, en door kobaltgebrek (en daaruit volgend gebrek aan aanmaak van vit. B12) kunnen lammeren groeiachterstanden oplopen.
 
Belangrijk is het daarom om te zorgen voor voldoende gras (of aanvulling met ruwvoer in geval van kale weides). Door het voeren van ca. 2 ons HAVENS Schapen-Fok-Korrel per dag wordt bovendien de behoefte aan benodigde voedingsstoffen goed afgedekt.
^ Terug naar het begin van deze pagina.

Hoe voorkom ik slokdarmverstopping?

Slokdarmverstopping kan optreden wanneer schapen te gulzig eten en niet genoeg kauwen om het voer. Het voer blijft dan in de slokdarm hangen en opzwellen, waardoor een prop ontstaat.
Dit kan het geval zijn bij bijv. het voeren van pulp, brok of stukken wortel of biet.
Mogelijke symptomen zijn hoesten, kwijlen of het uit de mond of neus lopen van voedselresten. Wanneer voedselresten in de longen komen, kan er longontsteking ontstaan.
Soms kan ook de buik opzwellen doordat gassen uit de pens niet via de slokdarm kunnen worden opgeboerd.
 
Om slokdarmverstopping te voorkomen, kun je voordat je de brokken voert eerst wat hooi in de voederbak leggen zodat de dieren minder gulzig kunnen eten. Een andere aanrader is het voeren van de L&S Muesli in plaats van brok. Hierop moeten de schapen namelijk langer en beter kauwen.
^ Terug naar het begin van deze pagina.

Soms zie ik schapen “geknield” eten, waarom doen ze dat?

Veelal hebben de betreffende schapen last van pijnlijke hoefjes door rotkreupel.
Rotkreupel is een stinkende ontsteking van de klauwtjes die door een samenwerking van twee bacteriën (Bacteroides Nodosus(rotkreupelbacil) en Fusobacterium Necrophorum) ontstaat.  
Fusobacterium necrophorum, welke aanwezig is in de darmen en in de mest van schapen,  nesteld  zich allereerst in de huid van de tussenklauwspleet en geeft de Dichelobacter nodosus bacterie de gelegenheid om de klauw binnen te dringen en een infectie te veroorzaken.
Door de pijnlijke ontsteking kunnen de betroffen dieren moeilijk lopen en zitten ze vaak op de knieën te eten.
Rotkreupel is overigens zeer besmettelijk en de andere schapen in dezelfde weide kunnen het dus ook krijgen.

Om dit probleem te voorkomen is het belangrijk om op hygiëne van de hoeven en de stalling te letten. Nieuw ingekochte schapen dienen liefst even in quarantaine te worden gezet en hun hoefjes te worden ontsmet. 
Wanneer er toch rotkreupel optreed is het belangrijk de dieren te behandelen met voetenbaden (zinksulfaat of formaline). Bij sterke besmetting is het raadzaam om tevens de dierenarts in te schakelen voor een antibiotica behandeling. Volgens de laatste inzichten wordt het afgeraden om klauwen preventief te bekappen. Méér informatie over het voorkomen en behandelen van rotkreupel kunt u vinden op www.rotkreupel.nl.
 
Via een juiste voeding kan een sneller herstel worden ondersteund. Onze brokken en muesli bevatten namelijk naast vitaminen en mineralen ook toegevoegde biotine. Biotine ondersteunt sterke en gezonde hoeven.
^ Terug naar het begin van deze pagina.

Wat is er zo belangrijk aan een juiste Calcium-Fosfor verhouding?

Een lage calcium-fosfor verhouding of een hoog gehalte aan fosfor kunnen leiden tot problemen.
De L&S Muesli bevat een ruime calcium-fosfor verhouding om de vorming van urinestenen of een verstopte urineleider te voorkomen.
^ Terug naar het begin van deze pagina.

Is het verstandig bietenpulp bij te voeren? Is de Ca/P verhouding dan wel goed?

Sommige producten bevatten een scheve calcium/fosfor verhouding . Dit is onder andere het geval bij bietenpulp, aardappelen of enkelvoudige granen.
Door de onjuiste Ca/P verhouding kunnen de dieren last krijgen van pijnlijke urinestenen.
Omdat een algemene schapenbrok zoals de HAVENS Schapen-Fok-Korrel niet veel duurder is en wél het juiste Ca/P verhouding heeft, is dat aan te raden. Deze brok bevat alle benodigde voedingsstoffen in de juiste hoeveelheden en verhoudingen.
 
Zorg verder ook altijd voor voldoende water. Of laat je rantsoen eens goed bekijken en doorrekenen door een van de HAVENS voedingsspecialisten.
^ Terug naar het begin van deze pagina.

Wat is biest?

Biest is de eerste melk die een moederdier produceert voor haar jong. Deze biestmelk is rijk aan afweerstoffen en vetten en is daardoor van levensbelang voor het jong. Het zorgt voor de overbrenging van de maternale immuniteit, maar is tevens een belangrijke energiebron om de lichaamstemperatuur op peil te kunnen houden.
Daarom is het belangrijk dat het jong heel snel na de geboorte de eerste biest binnenkrijgt om een goede immuniteit op te bouwen tegen ziekten.

^ Terug naar het begin van deze pagina.

Waarom is structuurrijke voeding zo belangrijk bij de jonge dieren?

Voor een goede en tijdige pensontwikkeling, is het belangrijk dat lammeren vanaf jonge leeftijd veel structuurrijk (ruw)voer opnemen.
Een pens die zich op jonge leeftijd niet goed ontwikkelt kan op latere leeftijd voor problemen zorgen. De pens ontwikkelt zich bij lammeren al vanaf ca. 2 weken leeftijd, en is pas volledig uitgegroeid wanneer het dier een half jaar oud is. Aangezien het lam slechts eenmaal de kans krijgt de pens goed te ontwikkelen, en omdat het dier er levenslang mee vooruit moet kunnen, is het van belang dat dit proces goed ondersteund wordt.

Een slecht ontwikkelde pens kent immers geen optimale vertering van het voedsel. Hierdoor kunnen de belangrijke voedingsstoffen niet volledig worden opgenomen en benut. Problemen als slepende melkziekte doen zich vaak voor wanneer een ooi meerdere lammeren krijgt. Ze raakt dan in een negatieve energiebalans omdat ze niet voldoende energie en voedingsstoffen voor de lammeren én tevens voor haar eigen levensvoorziening uit het voedsel kan halen.
Speciaal daarom heeft HAVENS de L&S Lammeren & Schapenmuesli ontwikkeld. Deze vezelrijke, lichtverteerbare en vooral smakelijke mengeling is speciaal ontwikkeld voor een geleidelijke lichaamsgroei en daardoor goede ontwikkeling van het spijsverteringssysteem van het lam, met het oog op de duurzaamheid van het schaap op latere leeftijd.
 
^ Terug naar het begin van deze pagina.

Mijn schapen hebben last van een “vuil achterwerk”, heeft dat met het krachtvoer te maken?

Nee, dit wordt niet door krachtvoer veroorzaakt. Vaak staan de schapen in een rijke weide (veel grasaanbod). Doordat de dieren dan veel eiwitten opnemen, in combinatie met weinig ruwe celstof, krijg je een snelle passage door het verteringssysteem. Doordat de darmen niet genoeg tijd krijgen om vocht uit de darminhoud terug te winnen blijft de mest dun.
Door het bijvoeren van de L&S Muesli en hooi, verhoog je de opname van vezels. Hierdoor wordt de darmpassage vertraagd en krijgen de darmen langer de tijd om de mest in te dikken.
^ Terug naar het begin van deze pagina.

Mijn schaap herkauwt te weinig, is er iets mis met het rantsoen?

Gemiddeld herkauwt een schaap onder normale omstandigheden zo’n 4 tot 6 keer per etmaal. Elke keer duurt dit tussen de 10 en 50 minuten.
Wanneer een schaap wat suf is, met hangend hoofd en weinig herkauwt is het raadzaam om een na te gaan of het dier voldoende vezels / ruwvoer tot zijn beschikking heeft. Daarnaast kan het bijvoeren van de L&S Muesli zeer geschikt zijn, omdat deze het kauwen en herkauwen stimuleert.
Wanneer het aanbieden van extra ruwvoer of vezels echter niet helpt, en het dier blijft suf en inactief, is het raadzaam om de dierenarts in te schakelen om na te gaan of er een ander probleem is.
^ Terug naar het begin van deze pagina.Terug naar het begin van deze pagina.